Blog
Kupi Kivilaks
Kupi online
Liofilizacija, jedinstvena metoda sušenja zamrzavanjem namirnica - Kivilaks
Blog
Kupi Kivilaks
Kupi online

Liofilizacija, jedinstvena metoda sušenja zamrzavanjem namirnica

Liofilizacija, jedinstvena metoda suđenja namirnica

Liofilizacija je najbolji način sušenja namirnica u zamrznutom stanju što za posljedicu ima očuvanje hranjivih tvari i maksimalnu iskorištenost u našem organizmu.

Kako funkcionira zamrzavanje?

Ovaj tehnološki postupak zasniva se na postupku sušenja smrzavanjem kod kojeg se voda odstranjuje sublimacijom leda iz prethodno zamrznutog proizvoda. Upravo taj proces čini liofilizaciju toliko superiornijom i savršenijom naspram drugih metoda sušenja. Ne koristi prevelike temperature koje inače uništavaju veliku količinu hranjivih tvari.

 

Liofilizacija se može koristiti za sušenje hrane, bioloških materijala (krv, plazma), nekih antibiotika i živih mikroorganizama.

 

Tijek liofilizacije se odvija u tri glavne faze:

  • Smrzavanje, na vrlo niskim temperaturama (-30 °C i niže) i na brzi način
  • Primarno sušenje (dehidracija) sublimacijom leda pod vakuumom
  • Sekundarno sušenje (dosušivanje) do sadržaja vlage ispod 3 % s normalnim vakuum sušenjem

Faza smrzavanja

Veličina kristala igra najveću ulogu u prvoj fazi liofilizacije i o njoj ovisi uspješnost cijelog postupka sušenja.

 

Polaganim smrzavanjem dolazi do stvaranja velikih kristala leda koji mogu dovesti do pucanja stanične stijenke materijala čime se narušava kvaliteta finalnog proizvoda - liofilizata. Što je smrzavanje brže, kristali leda su manji, a njihova ukupna aktivna površina je veća što dovodi do brže i efikasnije liofilizacije.

Ispravno zamrzavanje može smanjiti vrijeme primarnog sušenja za 30 % koji je najduži korak liofilizacije.

Pravilno zamrzavanje materijala, ispod njegove trojne točke, osigurava uspješnu provedbu procesa sublimacije (druge faze).

Prva faza liofilizacije je smrzavanje na vrlo niskim temperaturama - Kivilaks

Prva faza liofilizacije je smrzavanje na vrlo niskim temperaturama - Kivilaks

Faza primarnog sušenja (sublimacija)

U ovoj fazi uklanja se voda koja se nalazi u obliku leda, to je tzv. slobodna voda.

 

Sušenje smrzavanjem se odvija pri smanjenom (vakuum) tlaku i dodaje se toplina materijalu kako bi došlo do neposredne sublimacije kristala leda. U niti jednom trenutku ne pojavljuje se voda u tekućem stanju.

Proizvod tijekom cijelog procesa primarnog sušenja mora ostati zamrznut. Tu je potreban veliki oprez jer se kod dovođenja topline cijelo vrijeme mora održavati tako niska temperatura materijala koja rezultira ravnotežu dovedene količine topline i one potrebne za sublimaciju.

U ovoj se fazi uklanja oko 95 % vode u materijalu, ostatak je voda koje se nije pretvorila u led pothlađivanjem pripravka.

SUBLIMACIJA je proces prelaska vode iz krutog stanja (led) direktno u plinovito stanje (vodena para), bez prijelazne tekuće faze (voda).

Trojna točka smatra se ona točka u kojoj se tvar nalazi u sva 3 agregatna stanja u jednom trenutku, uz održavanje termodinamičke ravnoteže. U njoj se sijeku ravnotežne krivulje svih promjena faze gdje se one nalaze u ravnoteži.

 

Iz faznog dijagrama je vidljivo da je za odvijanje postupka sublimacije (primarno sušenje) vrijednosti tlaka i temperature trebaju biti manje od trojne točke. Stvaranjem niskog tlaka tj. vakuuma povećavamo tlak na površini leda koji treba ispariti (iz materijala) u odnosu na tlak u okolnom prostoru.

Trojna točka je stanje u kojem se tvar, istovremeno, nalazi u sva 3 agregatna stanja - Kivilaks

Trojna točka je stanje u kojem se tvar, istovremeno, nalazi u sva 3 agregatna stanja - Kivilaks

Faza sekundarnog sušenja (adsorpcija)

Nakon primarnog sušenja slijedi završna faza liofilizacije gdje je uklanjanje kapilarna voda tj. zaostala voda koja tijekom smrzavanja nije prešla u led.

 

Ova faza se odvija pod visokim vakuumom kroz određeno vrijeme uz povećanje temperature na oko 20 - 50 °C. Pod takvim uvjetima dolazi do „pucanja“ veza između materijala i molekula vode što za posljedicu ima dodatno sušenje materijala.

 

Većina materijala može se osušiti na 1 – 5 % zaostale vlage.
Sekundarnim sušenjem, u trećoj fazi liofilizacije, uklanja se kapilarna tj. zaostala voda - Kivilaks

Sekundarnim sušenjem, u trećoj fazi liofilizacije, uklanja se kapilarna tj. zaostala voda - Kivilaks

Koje su prednosti liofilizacije?

Standardne metode sušenja koriste velike temperature koje utječu na smanjenje aktivnosti bioloških aktivnih komponenata. To rezultira značajnim gubitkom kvalitete konačnog proizvoda.

 

Također, navedene metode nemaju mogućnost potpune dehidratacije tj. mogućnost potpunog uklanjanja vode iz konačnog proizvoda. Posljedično se skraćuje rok trajanja samog proizvoda.

Prednosti liofilizacije:

  • Optimalna koncentracija djelatne tvari te najbolja sačuvanost i cjelovitost fitokompleksa u pripravku.
  • Biokemijski profil je gotovo jednak profilu izvorne svježe biljke, ali mnogo koncentriraniji zbog uklonjene vode.
  • Potpuno očuvanje prirodne boje polazne sirovine, očuvana su i druga senzorska svojstva (miris i okus). Liofilizirane namirnice i izgledom podsjećaju na svježe plodove jer su im oblik i veličina ostali gotovo nepromijenjeni.
Liofilizirani biljni materijal je koncentrirana verzija svježe biljke ili namirnice - Kivilaks

Liofilizirani biljni materijal je koncentrirana verzija svježe biljke ili namirnice - Kivilaks

  • Ne oštećuju se termolabilne komponente, zbog blagog taolpinskom materijala pa sušeni proizvod zadržava punu biološku vrijednost.
  • Produžuje se trajnost konačnog proizvoda jer se u potpunosti uklanja voda i konačnog liofilizata.
  • Minimalni gubitak hranjivih tvari poput vitamina, proteina, enzima, antioksidanata i flavonoida.
  • Velika poroznost konačnog proizvoda čime se pospješuje laka i brza rehidracija uslijed čega osušeni proizvod lako upija vodu. To je bitna stavka za liofilizirane proizvode u prahu.

Proizvodi Herba Croatica, linija dodataka prehrani, dodatno su obogaćeni liofiliziranim namirnica koje sinergijskim učinkom doprinose pojačanom blagotvornom učinku na prevenciju i održavanje zdravlja.

© MF HERBA d.o.o. Sva prava pridržana.
Sitemap
Podaci o tvrtki | Prilog
Zaštita privatnosti
herba-croatica.hr
Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Možete odabrati korištenje svih kolačića (Prihvati sve) ili odabrati koje želite u postavkama. Više o kolačićima i Politici privatnosti možete pročitati ovdje PostavkePrihvati sve
Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Možete odabrati korištenje svih kolačića (Prihvati sve) ili odabrati koje želite u postavkama. Više o kolačićima i Politici privatnosti možete pročitati
ovdje
Ovi kolačići neophodni su kako bi stranica ispravno funkcionirala i ne mogu biti isključeni. Takvi podaci nužni su za ispravno funkcioniranje stranice i skupljaju se u vašem internetskom pregledniku te za njih nije potrebna privola. U slučaju da ih blokirate u pregledniku koji koristite, neki dijelovi stranice neće ispravno raditi.
Pomoću analitičkih kolačića brojimo posjete i aktivnosti na stranici te nam ta vrsta kolačića omogućava mjerenje i slijedom toga poboljšavanje rada naše web stranice. Pomažu nam da dobivamo informacije na koji način korisnici koriste našu stranicu što nam pomaže da je optimiziramo s ciljem da korisnici lakše dolaze do potrebnih sadržaja.
Prihvati sve